Friday, July 26, 2013

'അക്രയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്ത ലിഖിതങ്ങൾ' - പൗലോ കൊയ്‌ലോ

Accrayilninnum Kandedutha Likhithangal

ചെറുതോ വലുതോ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയി നിത്യജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന വിവിധങ്ങളായ സമസ്യകളെ 700 വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന ആ അമൂല്യദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചുതരുന്നു. തത്വചിന്താധിഷ്ഠിതമായ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. അക്രയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിലേക്കെത്താനിടയായ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം ആമുഖമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഘാനയുടെ തലസ്ഥാനനഗരമാണ്‌ ഇന്ന് അക്ര (Accra). ഈ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളാകട്ടെ, ഏഴായിരത്തോളം കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമുള്ള അപ്പർ ഈജിപ്തിലെ നാഗ് ഹമ്മാദി (Nag Hammadi) യിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളുമായും ബന്ധമുള്ളതാകുന്നു. ലോകപ്രശസ്ത ബ്രസീലിയൻ സാഹിത്യകാരനായ പൗലോ കൊയ്‌ലോ ആണ്‌ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. പ്രതിപാദ്യവിഷയം ദാർശനികമാണെങ്കിലും പുതിയ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ചരിത്രപഠനത്തിനും മതവിജ്ഞാനത്തിലേക്കുമുള്ള സൂചകങ്ങൾകൂടി ഈ കൃതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
~~~!~~~
Original Portuguese Title: Manuscrito Encontrado Em Accra
English Title: Manuscript Found in Accra
Malayalam Title: Accrayilninnum Kandedutha Likhithangal
Author: Paulo Coelho പൗലോ കൊയ്‌ലോ
Translated by (Malayalam): Rema Menon രമ മേനോൻ
Category: Novel നോവൽ
Publishers (Malayalam): DC Books, Kottayam
First Edition: April 2013
ISBN 978-81-264-4111-2
Pages: 212 Price: Rs.125/-
---------------------

Thursday, July 25, 2013

ഗ്രീൻബുക്ക് - Recycled books

വൃക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ പുസ്തകനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കടലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ്‌. റീസൈക്ലിങ്ങ്പ്രക്രിയയിലൂടെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പുസ്തകനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് ഒരുപരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം. ഫിൻലൻഡിലെയും കാനഡയിലെയും അമൂല്യമായ വനശേഖരങ്ങൾ പേപ്പർനിമ്മാണത്തിനായി മുറിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്‌ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന്‌ കാനഡയിലെ പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകരും പുസ്തകപ്രസാധകരും എഴുത്തുകാരും ചേർന്ന് പ്രചാരം കൊടുത്തത്. 2003ലെ ഹാരിപോട്ടർ Orker of the Phoenix , 2005ലെ Half-Blood Prince എന്നിവ കാനഡയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്ത പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌. അഞ്ചാമത്തെ സിരീസ് ആയ Harry Potter and the Order of the Phoenixഉം അങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്കും കാനഡയിൽ.

ഗ്രീൻ ബുക്ക് [Green book]

പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ലോകവ്യാപകമായി ഗ്രീൻപീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സംരംഭം. JK Rowling, Ian Rankin, Gunter Grass, Isabel Allende എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാരുടെ പിൻതുണയുമുണ്ട്. മിക്കാവാറും എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെയും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെയും, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഫിൻലൻഡ് കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ children's booksനുവേണ്ടി ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ മഴക്കാടുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഗ്രീൻപീസ്സിന്‌ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നതിന്‌ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 20,000 പ്രാസാധകർ ഉണ്ടെന്നാണ്‌ കണക്ക്. ഓരോ വർഷവും 1ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ (titles) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ലോകത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനവും ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും എത്രമാത്രം മരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി മുറിക്കുന്നുണ്ടാവും ?

ഇൻഡ്യൻ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷം 1,000,000 ടൺ വേസ്റ്റ്പേപ്പർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റിക്കവറിറേറ്റ് ഏകദേശം 20 ശതമാനം മാതമേയുള്ളൂ. 65 ശതമാനം വരെ റിക്കവറിറേറ്റ് സാദ്ധ്യമാകുമ്പോഴാണ്‌ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്ഥിതി. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാസമാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണവും തീർച്ചയായും കണക്കിലെടുക്കണം. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ആവശ്യമായിവരുന്നു.

റീസൈക്ലിങ്ങ് പ്രയാസമാണെങ്കിലും Re-use സാധിക്കും. നിർമ്മാണപ്രക്രിയയ്ക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജവും ഇതിലൂടെ ലാഭിക്കാം.
-- പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുക
-- പുസ്തകങ്ങളുടെയും പത്രങ്ങളുടെയും ഒരോകോപ്പിയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കെത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക
-- പത്രങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ ഉപയോഗിക്കുക
-- പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും കടലാസിന്റെ ഇരുവശവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
http://www.wastepickerscollective.org/ http://www.chintan-india.org/ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളിൽ നിന്നും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. ഉപയോഗം പരമാവധിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതിന്റെ പുനഃരുപയോഗത്തിനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി കണ്ടെത്തി വിജയിപ്പിക്കുക.
~ ~ "Save Paper. Save Trees" ~ ~
Courtesy: The Hindu (17/04/2012)