Sunday, April 15, 2012

May I read this book ?

വിമർശനത്തിന്‌ അതീതരായ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത മതസാംസ്കാരിക സംഘടനകളും വ്യവസായ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുമാണ്‌ പുസ്തകനിരോധനത്തിന്‌ മിക്കവാറും കാരണമാകുന്നത്. സംസ്കാരത്തെയും മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വെറും വൈകാരികമായി മാത്രം സമീപിക്കുന്ന സങ്കുചിതമനസ്ഥിതിയുള്ളവർക്കിടയിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കുകാരണമാകുന്നു. മതവികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനു പകരം ആരോപണങ്ങളെ യുക്തിപൂർവ്വം ഖണ്ഡിക്കാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള അജ്ഞതയും വൈകാരികമായ പക്വതയില്ലായ്മയും കലാപങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നു. വിമർശനത്തിന്‌ അതീതരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമാണ്‌ മറ്റൊരു കാരണം. വേണ്ടത്ര റിസേർച്ച് നടത്താതെയാണ്‌ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതത്രേ. വസ്തുനിഷ്ടമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിനുശ്രമിക്കാതെ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ നിരോധനത്തിനായി വാദിക്കുന്നു ? ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ആ വസ്തുതകൾ എല്ലാവരും അറിയും. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രശ്നകാരികളുടെ ചെവിയിൽ മാത്രം എത്തും എന്നുകൂടി അറിയുക. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ അംഗീകൃതരേഖകളാണെന്നോ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണെന്നോ ആരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വായിക്കാം വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോചെയ്യാം. ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്ന വാർത്തകളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമേ ആളുകൾ വായിക്കാവൂ എന്നാണോ ?

India is a democratic country – we all know that. But the fact is that our people are not enough matured to read and understand the matter contained in books, not all, but many of the contented books. Their approach towards articles, books, and other forms of information sharing, is only emotional. No one wants their social status to be accused. So they block it at any cost. The same is happening in the case of certain books too. Any book under this category is treated as a personal assault.

India has a strong religious and cultural background, but some recent movements prove that people are just blindly sticking to their ideas, and blindly attack anyone who questions them. ‘Don’t hurt our religious sentiments’- This is the attitude of religious and cultural groups. They don’t know their ideas to the core, and not even bothered to know. Now the situation is that to publish a book, it requires the satisfaction of all religious and cultural groups. They don’t try to carefully analyse a publication and to write a healthy criticism. As said earlier, they only emotionally approach a creation instead of a fair and unbiased approach. This tends to create intolerance in the society and finally the banning of book.
 
List of banned books in India. Books which are originated in non-english languages are not included here. It is not a complete list:
Book NameAuthor
Such a Long JourneyRohinton Mistry
The Polyester Prince: The Rise of Dhirubhai AmbaniHamish McDonald
Jinnah: India, Partition, IndependenceJaswant Singh
Nehru: A Political BiographyMichael Edwards
India IndependentCharles Bettelheim
An Area of DarknessV.S. Naipaul
The Heart of IndiaAlexander Campbell
Nine Hours to Rama
[About how Nathuram Godse planned Mahatma Gandhi's assassination. Security failure leading to the killing]
Stanley Wolpert
The RamayanaAubrey Menen
Rama RetoldAubrey Menen
The Satanic VersesSalman Rushdie
Shivaji: Hindu King in Islamic India---
The True Furqan: The 21st century Quran---
Hindu HeavenMax Wylie
The Face of Mother IndiaKatherine Mayo
Old Soldier SahibFrank Richards
The Land of the LingamArthur Miles
Mysterious IndiaMoki Singh
The Secnted GardenBernhard Stern
What was Religion done for MankindWatchtower Bible and Tract Society
Dark UrgeRobert W. Taylor
Captive KashmirAziz Beg
The Lotus and the RobotAthur Koestler
Unarmed VictoryBertrand Russell
NepalToni Hagen
AyeshaKurt Frishchler
Jewel in the Lotus
[A Historical Survey of the Sexual Culture of the East]
Allen Edwards
The Evolution of the British Empire and Commonwealth from the American RevolutionAlfred Le Ray Burt
A Struggle between Two Lines over the Question of How to Deal with U.S. ImperialismFan Asid-Chu
Man from MoscowGreville Wynne
Early IslamDesmond Steward
China's Foreign Ralations Since 1949Alan Lawrence
Who killed GandhiLourenco De Sadvandor
Understanding Islam through HadisRam Swarup
Smash and Grab: Annexation of SikkimSunanda Datta-Ray
Soft Target: How the Indian Intelligence Service Penetrated CanadaZuhair Kashmeri, Brian McAndrew
The Polyester PrienceHamish McDonald
The True FurqanAl Saffee, Al Mahdee
Islam: Aconcept of Political World InvasionR.V. Bhasin
Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With IndiaJoseph Lelyveld
Scented Garden: Anthropology of Sex Life in the LevantBernhard Stern
********

10 comments:

 1. …നിരോധിക്കേണ്ടത് നിരോധിച്ചേ മതിയാകൂ…ചില കുത്സിതചിന്താഗതിക്കാർ കരുതിക്കൂട്ടി വർഗ്ഗീയത പടർത്താനും മറ്റു മതങ്ങളെ അനാവശ്യമായി പരിഹസിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.. അത്തരത്തിലുള്ളവ നിരോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.. സ്വന്തം മതം മാത്രമാണ് ശരി എന്നു പറയുന്നവർ മറ്റു മതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്.. പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്... .അത് മത സൌഹാർദ്ദത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
  .ഏതൊരു കുബുദ്ധി വിചാരിച്ചാലും ഏതൊരാളെയും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ കൊണ്ട്, ഗൊസീപ്പുകൾ കൊണ്ട് തളർത്താൻ കഴിയും..സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കള്ളനാണെന്നു വരുത്താൻ അത്തരക്കാർക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും കഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല.. വെറും വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കസർത്ത് മതിയാകും.. അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു ന്യൂനപക്ഷമെങ്കിലും ശരിയാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും..
  ഒരു അരാചകത്വമല്ല വേണ്ടത്… ഏതിനും എന്തിനും ലക്ഷ്മണരേഖ വേണം.. ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ട് പക്ഷം എന്ന നിലയിലാകും..
  സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് അമൃതാണ് എങ്കിലും അമൃതും അമിതമായാൽ വിഷമാകും..

  ആശംസകൾ

  ReplyDelete
  Replies
  1. സ്വാമിവിവേകാനന്ദൻ ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ വേദാധികാരനിരൂപണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഭഗവദ്ഗീതയിലൂടെ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ്‌ റഷ്യയിൽ നിരോധനം ഏപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നത്. മതതീവ്രവാദം വളരുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ തീവ്രവാദികൾക്കാകുന്നു. തീവ്രവാദികളും വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും മതത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുവന്ന് സംവാദം നടത്തട്ടെ. ‘പ്രതികരണം’ അനാരോഗ്യകരമാണ്‌.

   സത്യമാണോ ഇല്ലാക്കഥകളാണോയെന്ന് എങ്ങനെയറിയും ? കോടതികളിൽ പോലും അപ്പീൽ എന്ന നടപടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ പുകഴ്ത്തിക്കോണ്ട് പുസ്തകമെഴുതാൻ അയാളിൽനിന്നും അനുവാദം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. അനുകൂലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ അതിനെ തടയാൻ എല്ലാവിധ ശ്രമവും നടത്തില്ലേ സത്യമാണെങ്കിലും ?
   ഏതൊരു കുബുദ്ധിവിചാരിച്ചാലും ആരെക്കുറിച്ചുവേണമെങ്കിലും ഇല്ലാക്കഥകളുണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്‌ ഗോസിപ്പിനെ ഭയപ്പെടണം ? ലോകരെ മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാനാവില്ല. നല്ലത് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടാൽ ചെയ്തില്ലെന്നും മോശമായത് കേട്ടാൽ ചെയ്തെന്നും ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും.
   അരാജകത്വമല്ല വേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഉടനെ ‘പ്രതികരിക്കാൻ’ ഇറങ്ങി കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയും ഗോസിപ്പുകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാവുകയില്ല.

   വായനയ്ക്കും കമന്റിനും നന്ദി...

   Delete
 2. പുസ്തകം നിരോധിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങളുണ്ടോ...കോടതിയില്‍ വാദിച്ച് അനുമതി നേടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലേ..?

  ReplyDelete
  Replies
  1. നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല.

   Delete
 3. പുസ്തകം വായിക്കാന്‍ പാടില്ല എന്നു പറയുന്നതില്‍ യുക്തിയില്ലെങ്കിലും വെറുതെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ധേശത്തോടെ മാത്രം എഴുതുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ട്.മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവുമ്പോള്‍ പുസ്തക്മെഴുതാന്‍ ഉദ്ധേശിക്കുന്ന വ്യക്തി മത്പണ്ഡിതന്മാരുമായി തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.സ്വന്തം ഭാവനക്കനുസരിച്ച് വിമര്‍ശിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിവാദമാകുന്നത്.സദുദ്ധേശപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മന്‍ഷ്യനു നല്ലതേ വരുത്തൂ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ വെറുതെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി കണക്കാക്കാം. മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈകാരികമായി മാത്രം എഴുതിയിർക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിനോടൊക്കെ വിയോജിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രമുഖ പുസ്തകനിരോധനങ്ങളൊന്നും ഈ പരിധിയിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളല്ലായെന്നാണ്‌ കാണുന്നത്.

   Delete
 4. nice work.
  welcome to my blog

  blosomdreams.blogspot.com
  comment, follow and support me.

  ReplyDelete
 5. വൈകാരിക പ്രതികരണശേഷിയെക്കാള്‍ വേണ്ടത് വൈകാരികപക്വത തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തില്‍ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു സഹിഷ്ണുത ഉടലെടുക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും തത്വസംഹിതകള്‍ക്കും സ്പേസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അന്ധമായ പക്ഷപാതം ചേരലോ അടിച്ചമര്‍ത്തലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം അരാജകത്വത്തിലേയ്ക്ക് പോകേണ്ട കാര്യവുമില്ല.

  പോസ്റ്റില്‍ നല്ല ഒരു വീക്ഷണം കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 6. Thanks... അതുതന്നെയാണ്‌ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
  ഓരോരുത്തരുടെയും തത്വസംഹിതകൾക്ക് ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  അന്ധമായ പക്ഷപാതം ചേരലോ അടിച്ചമർത്തലോ ഉണ്ടാവരുത്.
  അങ്ങനെയെങ്കിൽ അരാജകത്വവും വീർപ്പുമുട്ടലും ഉണ്ടാവില്ല.

  ReplyDelete