Wednesday, April 25, 2012

'ആത്മദംശനം' - മൈന ഉമൈബാൻ


Athmadamsanam

പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, വീക്ഷണങ്ങൾ, വിഷചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും, പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന രചന. അമൂല്യമായ നാട്ടറിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും, അത്ഭുതകരവും അവിശ്വസനീയവുമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കാടിന്റെ ഭംഗിയും പ്രകൃതിയോടുചേർന്ന ജീവിതവും കടന്നുവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളോരോന്നും ആസ്വാദനപൂർവ്വം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വായനയെ രസകരമാക്കുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ. പ്രകൃതിസ്നേഹവും പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ജീവിതവും നാട്ടറിവുകളും മുൻനിർത്തിയുള്ള രചന.

വിഷചികിത്സയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ചിലമനുഷ്യർ സർപ്പങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റുചിലർ ശത്രുവായിക്കരുതുന്നു. എന്നാൽ, പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവിയായ പാമ്പുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒരു സഹജീവിയായി അവയെ കരുതുകയുമാണിവിടെ. പരമ്പരാഗതരീതിയിലുള്ള വിഷചികിത്സ. ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സമാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം മന്ത്രപ്രയോഗവും പൂർവ്വികർക്ക് വശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ഔഷധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചികിത്സമാത്രം. മന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളിലും അതോടനുബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നാണ്‌ കാണുന്നത്; അവയിൽ സ്പർശിക്കുകയും അവയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടും. മന്ത്രങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരീരശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ അറിവുകളും അവയുടെ നേർപ്രയോഗങ്ങളുമായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന വിധമാണ്‌ ആ വിവരണഭാഗങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്.

അധിനിവേശസസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഠനാർഹമായവ. സമീപകാലത്ത് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ച പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനവും അതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നേർക്കാഴ്ച്ചകൾ. വനവൽക്കരണത്തിലെ അപാകതകളെക്കുറിച്ചും അന്ധമായി സസ്യങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

ഒട്ടനവധി നിഗൂഢസത്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്‌ ഈ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അയിത്തങ്ങളുടെയും പിടിയിൽപ്പെട്ടുപോകാം. അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ മൂഢവിശ്വാസങ്ങളെന്ന പേരിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടുപോകാം. സത്യമേത് മിഥ്യാധാരണയേത് എന്ന് വൈകിപ്പോകാതെ തിരിച്ചറിയാനായിരുന്നെങ്കിൽ... എന്ന് ചിന്തിക്കാനിടയാക്കുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളും കാണാം.

മഞ്ഞും തണുപ്പും പച്ചപ്പും എക്കാലവും മനുഷ്യർക്ക് ഹൃദ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ്‌. ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഒരു കേട്ടുകേൾവി മാത്രമായി അവശേഷിച്ചാൽ ആ തലമുറ ആരെയായിരിക്കും ശപിക്കുക ? ഇന്ന് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാനാവും ? ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ പുനഃരുദ്ധാരണം നാം ആത്മാർത്ഥമായിത്തന്നെ നടത്തണം. പ്രകൃതിസ്നേഹം അറിവിന്റെ തലത്തിൽനിന്നും അനുഭവത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. പ്രകൃതിസംരക്ഷണ യജ്ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവും ഇത്തരമൊരു സമീപനത്തിന്റെ അഭാവമാണ്‌. നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അതിമനോഹര പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാവട്ടെ...

Book : ആത്മദംശനം       Athmadamshanam
Author : മൈന ഉമൈബാൻ    Myna Umaiban
Publishers: മാതൃഭൂമി ബുക്സ്       Mathrubhumi Books
Category : ലേഖനങ്ങൾ               Essays / Non-fiction
Language: Malayalam
First Edition: January 2012

ISBN 978-81-8265-270-5
Pages: 96 Price: Rs. 65/-
~ ~ ~ ! ~ ~ ~

Sunday, April 15, 2012

May I read this book ?

വിമർശനത്തിന്‌ അതീതരായ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത മതസാംസ്കാരിക സംഘടനകളും വ്യവസായ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുമാണ്‌ പുസ്തകനിരോധനത്തിന്‌ മിക്കവാറും കാരണമാകുന്നത്. സംസ്കാരത്തെയും മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വെറും വൈകാരികമായി മാത്രം സമീപിക്കുന്ന സങ്കുചിതമനസ്ഥിതിയുള്ളവർക്കിടയിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കുകാരണമാകുന്നു. മതവികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനു പകരം ആരോപണങ്ങളെ യുക്തിപൂർവ്വം ഖണ്ഡിക്കാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള അജ്ഞതയും വൈകാരികമായ പക്വതയില്ലായ്മയും കലാപങ്ങൾക്കു കാരണമാകുന്നു. വിമർശനത്തിന്‌ അതീതരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമാണ്‌ മറ്റൊരു കാരണം. വേണ്ടത്ര റിസേർച്ച് നടത്താതെയാണ്‌ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതത്രേ. വസ്തുനിഷ്ടമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിനുശ്രമിക്കാതെ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ നിരോധനത്തിനായി വാദിക്കുന്നു ? ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ആ വസ്തുതകൾ എല്ലാവരും അറിയും. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രശ്നകാരികളുടെ ചെവിയിൽ മാത്രം എത്തും എന്നുകൂടി അറിയുക. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ അംഗീകൃതരേഖകളാണെന്നോ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണെന്നോ ആരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വായിക്കാം വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോചെയ്യാം. ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്ന വാർത്തകളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമേ ആളുകൾ വായിക്കാവൂ എന്നാണോ ?

India is a democratic country – we all know that. But the fact is that our people are not enough matured to read and understand the matter contained in books, not all, but many of the contented books. Their approach towards articles, books, and other forms of information sharing, is only emotional. No one wants their social status to be accused. So they block it at any cost. The same is happening in the case of certain books too. Any book under this category is treated as a personal assault.

India has a strong religious and cultural background, but some recent movements prove that people are just blindly sticking to their ideas, and blindly attack anyone who questions them. ‘Don’t hurt our religious sentiments’- This is the attitude of religious and cultural groups. They don’t know their ideas to the core, and not even bothered to know. Now the situation is that to publish a book, it requires the satisfaction of all religious and cultural groups. They don’t try to carefully analyse a publication and to write a healthy criticism. As said earlier, they only emotionally approach a creation instead of a fair and unbiased approach. This tends to create intolerance in the society and finally the banning of book.
 
List of banned books in India. Books which are originated in non-english languages are not included here. It is not a complete list:
Book NameAuthor
Such a Long JourneyRohinton Mistry
The Polyester Prince: The Rise of Dhirubhai AmbaniHamish McDonald
Jinnah: India, Partition, IndependenceJaswant Singh
Nehru: A Political BiographyMichael Edwards
India IndependentCharles Bettelheim
An Area of DarknessV.S. Naipaul
The Heart of IndiaAlexander Campbell
Nine Hours to Rama
[About how Nathuram Godse planned Mahatma Gandhi's assassination. Security failure leading to the killing]
Stanley Wolpert
The RamayanaAubrey Menen
Rama RetoldAubrey Menen
The Satanic VersesSalman Rushdie
Shivaji: Hindu King in Islamic India---
The True Furqan: The 21st century Quran---
Hindu HeavenMax Wylie
The Face of Mother IndiaKatherine Mayo
Old Soldier SahibFrank Richards
The Land of the LingamArthur Miles
Mysterious IndiaMoki Singh
The Secnted GardenBernhard Stern
What was Religion done for MankindWatchtower Bible and Tract Society
Dark UrgeRobert W. Taylor
Captive KashmirAziz Beg
The Lotus and the RobotAthur Koestler
Unarmed VictoryBertrand Russell
NepalToni Hagen
AyeshaKurt Frishchler
Jewel in the Lotus
[A Historical Survey of the Sexual Culture of the East]
Allen Edwards
The Evolution of the British Empire and Commonwealth from the American RevolutionAlfred Le Ray Burt
A Struggle between Two Lines over the Question of How to Deal with U.S. ImperialismFan Asid-Chu
Man from MoscowGreville Wynne
Early IslamDesmond Steward
China's Foreign Ralations Since 1949Alan Lawrence
Who killed GandhiLourenco De Sadvandor
Understanding Islam through HadisRam Swarup
Smash and Grab: Annexation of SikkimSunanda Datta-Ray
Soft Target: How the Indian Intelligence Service Penetrated CanadaZuhair Kashmeri, Brian McAndrew
The Polyester PrienceHamish McDonald
The True FurqanAl Saffee, Al Mahdee
Islam: Aconcept of Political World InvasionR.V. Bhasin
Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With IndiaJoseph Lelyveld
Scented Garden: Anthropology of Sex Life in the LevantBernhard Stern
********